Slobodno još devet prodajnih mesta

Početkom juna održano je javno nadmetanje za slobodne javne površine za prodaju voća, povrća i lubenica po mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice, koje su pod upravljanjem JKP “Subotidke pijace”. U gradskim mesnim zajednicama je nakon nadmetanja ostalo još devet slobodnih prodajnih mesta, za koja se zainteresovani mogu interesovati u službenim prostorijama JKP “Subotičke pijace”. Isto važi i za lokacije, odnosno prodajna mesta ove vrste u prigradskim mesnim zajednicma.

Na svim lokacijama prodaja je predviđena iz vozila ili boksa, a cena zakupa javnih povšina utvrdena je važećim Cenovnikom preduzeća.