OBAVEŠTENjE

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ Subotica neće raditi za vreme verskog praznika “Svi Sveti” dana 1. novembra 2019.godine.
Služba naplate na pijacama u nadležnosti JKP „Subotičke pijace“ Subotica će raditi po ustaljenom radnom vremenu pijaca.

JKP „Subotičke pijace“ Subotica