Tartsuk be a piaci rendtartás szabályait!

Mióta léteznek piacok, az eladás és vásárlás mellett az emberek azért járnak oda, hogy találkozzanak és elbeszélgessenek másokkal. Így van ez ma is annak ellenére, hogy gyakorlatilag naponta történnek olyan társadalmi változások, amelyek lényegesen kihatnak a piacok helyzetére és működésére.

A vásárlók számára továbbra is az a legfontosabb, hogy itt minőséges friss zöldséget, gyümölcsöt és más élelmiszereket vásároljanak a lehető legkedvezőbb áron, de ennél azért mégis egy kicsit többre számítanak. A piacon mindannyian az ismerős termelőktől vagy árusoktól szeretünk vásárolni, de eközben egy kicsit el is beszélgetünk, körbesétálunk, ismerősökkel találkozunk.

Egyszóval, a vásárlóknak szükségük van a kellemes hangulatra, amelyben – a piaci kereskedelem sajátosságait figyelembe véve – a zsivaj és a gyakori a tolongás ellenére is átlátják, hogy itt létezik egy bizonyos rend, amely szavatolja a biztonságos vásárlást, a kifogástalan, minőséges élelmiszerek beszerzését.

Napjainkban, amikor a termelői piacok árusainak állandóan versenyezniük kell a bevásárlóközpontokkal a vásárlók kegyeiért,  rendkívül fontos, hogy odafigyeljenek mindenre, ami kihathat az értékesítésre. Fontos, hogy a vásárláshoz kellemes hangulatot, tiszta környezetet  biztosítsanak, kifüggesszék az árakat, áttekinhető módon rakják ki az árujukat a pultokon és más eladási felületeken, valamint gazdag, minőséges kínálattal és kedvező árakkal járjanak a vásárlók kedvében.

A fent elmondottak miatt nagyon fontos a piaci rendtartás szabályainak betartása mind a Szabadkai Piacok KKV, mind pedig a piacokon kereskedő árusok és termelők számára.

A Közlönynek ebben a számában mintegy emlékeztetőül közöljük a Piaci rendtartásról szóló határozat egyes rendelkezéseit, amelyek megállapítják az egyes piacok helyét és elnevezését, rendeltetésüket az értékesítésre kerülő áru fajtájától függően, a piacok nyitva tartását, az üzlethelyiségek és az árusítóhelyek megjelölését, a piaci szolgáltatásnyújtás módját, valamint a rend és a tisztaság fenntartását a piacok területén.

Az árusok kötelezettségei, munkamódszere és viselkedése

A piaci rendtartásról szóló szabályzat értelmében az árusok kötelesek:

 • szabályszerűen kifüggeszteni az árus nevét, az árusítóhely nevét és telephelyét viselő táblát,
 • az eladásra szánt termékeken feltüntetni az árakat,
 • biztosítani a termékek és szolgáltatásaik minőségét,
 • az élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelően tárolni árujukat,
 • tisztán tartani az árusítóhelyeket a piac nyitva tartásának idején,
 • a hulladékot, göngyöleget és egyéb szemetet az arra kijelölt kukákba dobni,
 • a munkaidő végeztével az asztalokról és a piac területéről eltávolítani az árut, gondoskodni a bérelt asztalok és berendezések épségéről.

A fent elmondottak mellett az árusok az árusítóhelyen kötelesek a higiéniai előírásoknak megfelelő öltözéket viselni.

Ami az árusok munkamódszereit és viselkedését illeti, a határozat értelmében tilos más bérlőket akadályozni a munkájukban, más árusok kárára önkényesen a béreltnél nagyobb árusítóhelyet elfoglalni,  és viselkedésükkel akadályozni a hivatalos személyeket feladatuk tejesítésében. A piacon tilos a rendbontás, verekedés, más árusok, a vásárlók és az üzemeltető személyzet sértegetése. A tilalom megszegése esetén a piacot üzemeletető vállalat felmondhatja a bérleti szerződést.

Higiénia és a berendezések karbantartása

A piac nyitva tartásának leteltével az árusok kötelesek elhagyni az árusítóhelyeket és eltakarítani a megmaradt árut. A piac zárása után a pultokon és a piac területén maradt árut, amely akadályozza a takarítást, a Szabadkai Piacok KKV takarító személyzete eltávolítja és úgy tekinti, hogy gazdátlan, ezért a többi hulladékkal együtt elszállítja a szemétlerakóba.

Tilos a piacok területén:

 • szemetelni, a hulladékot a konténerek vagy szemetes kosarak mellé dobálni, a piacot bármilyen módon beszennyezni (az árusítóhely mellett gyümölcsöt vagy zöldséget hámozni, tüzet gyújtani, főzni, folyadékot kiönteni, stb.);
 • kutyával vagy más állattal bemenni;
 • vágóállatot vagy baromfit vágni;
 • a piac közlekedési útjait áruval, göngyöleggel szűkíteni, a közlekedést és a vásárlást bármilyen módon akadályozni;
 • árusítóhelyeket illetéktelenül elhelyezni vagy áthelyezni;
 • a piacra kerékpárral behajtani, illetve kerékpárt vagy motorkerékpárt tolni a piac területén.

A piaci rendtartásról szóló határozat értelmében az a természetes vagy jogi személy, aki kárt okoz a piacon használt berendezésekben, alapeszközökben és szerszámokban, köteles a Szabadkai piacok KKV-nak megtéríteni az okozott kárt.