Nyilvános árverés június 8-án

A Szabadkai Piacok KKV május végén meghirdette, hogy nyilvános árverés útján adja bérbe az igazgatása alatt álló,  közterületen levő árusítóhelyeket idényjellegű  árusítás céljából. Az árverést június 8-án, péteken tartják meg 10 órai kezdettel.

A vállalat a városi tanács 2017. 11. 22-én III.-352-125612017 számmal meghozott végzése alapján hirdette meg az árverést összhangban az egyéb objektumok, berendezések és felszerelések kihelyezéséről szóló 27-3/2014 i 299-231/7-es számmal iktatott tervvel.

A hirdetésben 28 olyan lokáció szerepel, amelyek a városi helyi közösségek területén helyezkednek el, és amelyeken az érdekelt mezőgazdászok és vállalkozók 43 árusítóhelyet vehetnek bérbe, míg a peremvárosi helyi közösségek területén 5 lokáción 14 árusítóhely várja a bérlőket.

Az összes szóban forgó lokáción járműből vagy bódéból lehet árusítani.

A bérleti díjakat a vállalat árjegyzéke határozza meg. Amennyiben egy közterületen levő árusítóhelyet több személy szeretne bérbe venni, az árusítóhely nyilvános árverés útján kerül bérbe adásra.

A nyilvános árverésen azok a személyek vehetnek részt, akik szerepelnek a Cégnyilvántartási Ügynökség  nyilvántartásában, illetve akik bizonylattal igazolják, hogy aktív mezőgazdasági termelőként szerepelnek a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásában.

Azoknak, akik részt kívánnak venni az árverésen, az alábbi dokumentumokat kell mellékelniük:

  1. a Cégnyilvántartási Ügynökség  által kiadott cégkivonatot vagy kivonatot a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásából,  amely bizonyítja az aktív mezőgazdasági termelő státuszt;
  2. az árusításra használt jármű leolvasott forgalmi engedélyét;
  3. személyi igazolványt, vagy az árverésen való részvételben akadályozott személy által aláírt meghatalmazást.

Az érdekeltek június 1-jéig kaphatnak részletesebb tájékoztatást a vállalat irodáján munkanapon 8-tól 11 óráig. A fent említett lokációkat az árverés előtt a Szabadkai Piacok Közvállalat meghatalmazott munkatársának kíséretében lehet megtekinteni.

Kapcsolattartó személyek (egyéb részletek kapcsán):

  • Josipa Vojnić Tunić,  a jogi és káderosztály vezetője,;
  • Petar Kuntić, a műszaki részleg koordinátora;
  • Dajana Lazić, A Szabadkai Piacok KKV pénztárosa.

Elérhetőségek: telefonon a 024 555- 013-as számon, a hirdetés teljes szövege pedig a Szabadkai Piacok KKV hivatalos honlapján olvasható a http://www.supijace.co.rs/oglasi.html. linken.