Megóvni és fejleszteni a piacokat

A március 21-én Kraljevón megtartott ülésen a Szerbiai Piacok Egyesületének közgyűlése elfogadta az előző évi munkaügyi jelentést és a folyó évi munkatervet, valamint megválasztották az új elnökséget az elkövetkező kétéves periódusra.

Az egyesület közgyűlésének határozata értelmében az igazgató bizottságban a belgrádi Gradske pijace KKV elnököl majd, a közgyűlésben a kraljevói Pijace KKV, az ellenőrző bizottságban pedig a zombori Prostor KKV. A Szabadkai Piacok KKV képviselője tölti be az elkövetkező két évben az igazgató bizottság elnökhelyettesének tisztségét, a szabadkai vállalat pedig a Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elnevezésű projektet koordinálja majd.

Az egyesület fő feladatainak egyike az elkövetkező időszakban az lesz, hogy részt vesz a Nagybani Piacok Világszövetségének (World Union of Wholesale Markets) konferenciáján, amelyet 2019. május 15. és 17. között tartanak meg Belgrádban, de fontos szerepet kap a Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok  projekt is. Az egyesület indítványozza majd, hogy a termelői piacok és vásárok  kerüljenek fel a Szerb Köztársaság immateriáis kulturális örökségének listájára, és további lépéseket tesz a piacok tevékenységének törvényes rendezésével kapcsolatban. A Nagybani Piacok Világszervezetének konferenciáját első ízben tartják Szerbiában, témája pedig a Kihívások a friss élelmiszer-ellátási láncokban. A szervező, a belgrádi Gradske pijace KKV, arra számít, hogy a konferencia háromprogramegységében várhatóan a világ nagybani piacainak és termelői piacainak több mint száz képviselője vesz majd részt.  Az értekezleten új, teljes jogú tagként vesz részt a Szerbiai Piacok Egyesülete, amelynek kötelékébe hazánk 23 piaci tevékenységgel foglalkozó vállalata tartozik. 

A termékek, illetve azon termelők, mezőgazdasági birtokok, iparosműhelyek és vállalkozók tanúsítása, akik közvetlenül a termelői piacokon értékesítik termékeiket, azzal a céllal történik, hogy kiemelje a hazai termelés fontosságát, kihangsúlyozza hazai termékek minőségét és gazdagabbá tegye a piaci kínálatot.  A Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elnevezésű projekt hozzájárul majd ahhoz, hogy a piacok, amelyek a friss élelmiszerek értékesítésének fontos csatornái, továbbra is fennmaradjanak, főleg a nagyvárosokban.

A Szerbiai Piacok Egyesülete 2019-ben indítványozza, hogy a termelői piacok és vásárok felkerüljenek Szerbia immateriális kulturális örökségének listájára. Vidékünkön a termelői piacok több évszázados múltra tekintenek vissza, ezért méltó helyük lenne az ország kulturális örökségében.  

A termelői piacok sajátságos vásárlási kultúrát ápolnak, amely biztosítja, hogy a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerezhetik be az árut közvetítő nélkül, és ez az, ami a leginkább megkülönbözteti őket a vásárlás egyéb formáitól – hangzott el a Szerbiai Piacok Egyesületének 21. ülésén, amelyet Kraljevón tartottak meg.

Az egyesület a 2019-es esztendőben is figyelemmel kíséri az illetékes törvényhozó szervek tevékenységét a termelői piacok vonatkozásában. Az év elején elkészült A piaci tevékenység végzéséhez szükséges minimális feltételekről szóló rendelet szövegének javaslata, és ennek a tevékenységnek a törvényes szabályozása továbbra is elsődleges fontosságú marad.