Hogyan helyezhetjük törvényes keretek közé a nyers tej árusítását a termelői piacokon?

Az elmúlt év végén hosszas várakozást követően megszületett az előíráscsomag, amely a nyers tej termelői piaci értékesítését szabályozza idén január elsejétől, és amely törvényes keretek közé helyezi azon kistermelők tevékenységét, akik kis mennyiségű, alaptermékből előállított állati eredetű élelmiszerek termelésével és forgalmazásával foglalkoznak közvetlenül a végső fogyasztók ellátása céljából. Emellett felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek a kistermelők esetében eltérnek a szabványoktól, és lehetővé teszi a termelők (gazdaságok) számára a termelést és a csomagolt vagy csomagolatlan nyers tej termelői piaci értékesítését.

Az állategészségügyi igazgatóság a közelmúltban közzétette a kis mennyiségű alapterméket előállító gazdaságok kötelező bejegyzését segítő útmutatót. A szabályzat teljes szövegét a szabványokra és a központi nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó kísérő dokumentumokkal egyetemben a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdáslkodási Minisztérium portálján tekinthetik meg az érdekeltek a következő linken: http://www.vet.minpolj.gov.rs/.

A Közlönyben ezúttal röviden ismertetjük a szabályzatnak a kis mennyiségű nyers tej értékesítésére vonatkozó részeit.

A bejegyzett termelőkre vonatkozó feltételek

A termelő kizárólag jó egészségi állapotban levő fejőállatoktól származó tejet termelhet és értékesíthet, amelyeknek tőgye egészséges, sérülésmentes, így nem veszélyezeti az emberi fogyasztásra szánt nyers tej minőségét.

A termelőnek az állatok tartására használt helyiségektől elzárva, külön helyiségben vagy térben kell tárolnia a nyers tejet. A különféle állatoktól származó tejet külön kell kezelni. Kizárólag a két egymást követő fejésből származó, illetve a 24 óra alatt lefejt tejet szabad egymással keverni. A közvetlenül a fejés után lehűtött nyers tejet legfeljebb +4°C-on tárolva 24 óráig lehet értékesíteni a közvetlen fogyasztó felé.

A termelő a nyers tejet csomagolva vagy csomagolatlanul értékesítheti. A termelő helyben csomagolatlan nyers tejet értékesít, amelyet tiszta edényekbe tölt a vásárló, illetve a kiskereskedelmi létesítmény felelős személyének jelenlétében.

A termelő tejaumatából is árusíthat nyers tejet. A tejautomatának meg kell felelnie az élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos külön higiénés feltételeknek, és használatához szükség van az illetékes hatóság engedélyére. A csomagolt nyers tej cimkéjén, illetve a csomagolatlan tej értékesítési helyén – kivéve a vendégasztal szolgáltatást és a házhoz szállítást – a termelő köteles jól láthatóan, olvashatóan feltüntetni a közvetlen fogyasztó tájékoztatását szolgáló adatokat, jelesül:

– a termelő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségeit;

– a termelő nyilvántartási számát/a gazdaság azonosító számát;

– a gyártó címét és, szükség esetén, a gyártás helyét;

– az állatfajt, amelytől a tej származik;

– a fejési dátumot;

– a fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időt;

– a tárolási hőmérsékletet;

– a termék nettó mennyiségét (űrtartalom) az eredeti csomagoláson és a “Nyers tej. Forralás után fogyasztható” megjelölést.