Élemiszerek címkézése, jelölése és reklámozása

A hazai élelmiszer-termelők, akik termékeiket a piacokon értékesítik, meg vannak róla győződve, hogy a vásárlók ezt a termékfajtát ahhoz kötik, aki árusítja, illetve ennek alapján ismerik fel és értékelik. Ez így is van! Igaz ugyan, hogy nem teljes mértékben, de mindenképp a piacok egyik sajátságos ismérve. Valószínűleg egyben a legfontosabb is, mert a piacok a történelem során mindig is a szervezett kereskedelem egyetlen olyan formája voltak és maradtak a mai napig, ahol a vásárló és a termelő személyesen találkoznak egymással. Ellenben a mind hangsúlyosabb társadalmi változások, amelyek nyomán a vásárlók körében új szokások és igények alakulnak ki, a folyamatosan fokozódó verseny és a kereskedelem egyéb formái képviselte konkurencia következtében elengedhetetlenné vált, hogy a piacok gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak a kor követelményeihez.  Ebben a folyamatban a vásárlónak abszolút elsőbbséget kell élveznie. Folyamatosan arra kell törekedni, hogy megnyerjük a régi vásárlókat, akik már kialakult szokásokkal rendelkeznek, és egyértelmű véleményük van arról, milyen előnnyel jár a piacokon vásárolni, de az újakat is.

A piacok fennmaradásának és fejlesztésének kulcsa a fiatalok kezében van

A piaci vásárlók struktúrájáról és szokásainak változásáról szóló újabb kutatások sora egyértelműan arról tanúskodik, hogy a piaci pultokról rendszeresen vásárló populáció évről évre “öregszik”. A piaci vásárlók átlag életkora több mint 50 év, míg a 25-35 év közötti korosztály kimondottan a szupermarketekben szereti beszerezni a friss gyümölcsöt, zöldséget és más élelmiszereket.

Egyszóval, a piacok és a piaci tevékenység fennmaradásának és fejlesztésének egyik “kulcsa” a fiatalok kezében van! Ők azok, akikből potenciális piaci vásárló válhat, ezért rendkívül fontos, hogy az utóbbi tíz évben egyre fokozódó versengésben a piaci árusoknak és a piacra termelőknek arra törekedjenek, hogy erősítsék az úgynevezett értékesebb áruk, a hazai élelmiszerek (zöldség, gyümölcs és a belőlük készült feldolgozott termékek, tejtermékek, stb.) kínálatát, amely a szupermarketekben nem kaphatók.

Annak érdekében, hogy ez a folyamat sikeresebb legyen, a címkézés, termékjelölés és reklámozás a piacokon is egyre fontosabbá válik. A gyakorlatban ezt annyit jelent, hogy az élelmiszerek címkézése mellett, ami a termelőnek és a forgalmazónak kötelezettsége, fontos mozzanat a márkaépítés is, mivel mindkettő lehetővé teszi a piacokon értékesítésre kerülő hazai termékek minőségének és értékének kiemelését a konkurenciával való összehasonlításban. Tehát, Az élelmiszerek címkézéséről, jelöléséről és reklámozásáról szóló szabályzat alkalmazása, amely ezt a kérdéskört szabályozza, egyszerre kötelezettség és szükséges. 2020. március 1-jén lépett hatályba, de a koronavírus-járvány miatt nem volt nagy sajtóvisszhangja. Ez okból a Közlöny aktuális számában röviden áttekintjük ennek a jogszabálynak a legfontosabb rendelkezéseit, amelyek a hazai élelmiszer-termelők számára érdekesek lehetnek.

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásának általános feltételei

A szabályzat az előre csomagolt és nem előre csomagolt, valamint a közétkeztetési létesítményekben a végső fogyasztóknak értékesített élelmiszerekre egyaránt vonatkozik.

A jelölésnek olyannak kell lennie, amely nem vezeti félre a fogyasztót, ezért nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az élelmiszer valamilyen különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha az a tudományos ismeretek szerint ilyen tulajdonságokkal nem rendelkezik. Az élelmiszer csomagolásán jól olvashatóan, közérthető módon kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges jelöléseket. Jelölésnek minősülnek az adott élelmiszerre vonatkozó szavak, számok, védjegyek, képek, ábrák és jelek, amelyeket az élelmiszer csomagolásán, címkéjén, gyűrűjén, fémrészén, gyűjtőcsomagolásán helyeznek el.

A belföldi forgalomba kerülő élelmiszer csomagolásán szerb nyelven kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához szükséges jelöléseket, de a többnyelvű jelölésre is van lehetőség. A jelölésnek közérthetőnek, láthatónak, olvashatónak kell lennie, a címke szövegének nem szabad letörlődnie, illetve nem szakíthatja meg és nem fedheti más szöveg vagy ábra.

Az előre csomagolt élelmiszer jelölésének tartalmaznia kell az élelmiszer pontos megnevezését; az élelmiszer előállításához felhasznált összetevőket és azok mennyiségét; a nettó tömeget; az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamának lejárati időpontját; a minőség megtartásához szükséges különleges tárolási feltételeket, felhasználási javaslatokat, amennyiben az az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamát, illetve felhasználhatóságát döntően befolyásolja; Fel kell tüntetni az élelmiszer előállítójának vagy a Szerb Köztársaságban bejegyzett forgalmazójának nevét vagy cégnevét és címét,. Szintén fel kell tüntetni a felhasználási javaslatokat (amennyiben ennek hiányában a terméket nem lehetne megfelelően felhasználni), alkoholos italok esetében kötelező jelölni az 1,2% feletti tényleges alkoholtartalmat, a termék tápértékére vonatkozó információt, a termék sorozatszámát vagy tételszámát, valamint a minőségi kategóriát azoknak a termékeknek az esetében, amelyeknek az osztályozása kötelező.

A nem előre csomagolt élelmiszerek jelölése

A meghatározás szerint a nem előre csomagolt élelmiszer az értékesítés helyszínén a fogyasztó kérésére vagy közvetlen értékesítés céljára becsomagolt vagy csomagolás nélkül értékesített élelmiszer. A nem előre csomagolt élelmiszerek jelölése valamivel egyszerűbb, esetükben kötelező feltüntetni: a termék nevét, az allergén összetevőkre vonatkozó információt, valamint a terméket az eladás helyén csomagoló cégre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni az értékesítés helyén vagy a külön csomagoláson, amennyiben az értékesítés helyén a terméket ilyen csomagolásban tárolják.

A többi adatot, amelyek a csomagolt élelmiszerekre vonatkoznak (Az élelmiszerek címkézéséről, jelöléséről és reklámozásáról szóló szabályzat 8. szakasza) minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, fel kell tüntetni a kísérő dokumentumban, amelyet a leszállítás előtt vagy közvetlen a leszállításkor kíséri az élelmiszert. Ezekbe az adatokba a végső fogyasztó kérésre betekintést nyerhet. A jelölésen szereplő terméknév az élelmiszer előírt hivatalos elnevezése. Előírás hiánya esetén a név, amely alatt a termék forgalomba kerül, lehet szokásos név vagy leíró név.

Az élelmiszer nevét nem helyettesítheti szellemi tulajdonként védett név, márkanév vagy fantázianév.

Az előre csomagolt élelmiszer címkéjén szereplő adatok hiteléért az a gazdasági szereplő felel, amelynek neve illetve cégneve alatt az élelmiszer forgalomba kerül, amennyiben pedig az illető élelmiszer-vállalkozó nincs bejegyezve a Szerb Köztársaságban, ez az importőr felelőssége. A nem előre csomagolt élelmiszerekre vonatkozó adatokért az az élelmiszer-vállalkozó felel, aki a terméket az értékesítés helyén csomagolja a végső fogyasztónak.