A piacok az agrárpolitika fontos eleme

Április 22-én Zomborban megtartották a Szerbiai Piacok Egyesülete közgyűlésének idei első rendes ülését, amelyen megvitatták  a piacüzemeltetéssel foglalkozó kommunális vállalatok 2020. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentést. A Szerbiai Piacok Egyesületében tizenkilenc piacigazgatóság képviselteti magát hazánk minden tájáról, közöttük a Szabadkai Piacok KKV is, amelynek igazgatója, Dejan Ljubisavljević az egyesület igazgató bizottságának alelnöki posztját tölti be.

Az ülésen a közgyűlés elfogadta a 2020. évi munkajelentést és az egyesület 2021. évi munkaprogramját. Az idei terv sarkalatos pontját a képezi a piaci vásárlás biztonságának fokozása, a fiskalizációról szóló törvény alkalmazásának előkészítése, a Szerbia agrárpolitikájának szerves részét képező piaci tevékenység státuszának erősítése, valamint a piacok népszerűsítése.

A kutatási eredmények bemutatása és a tematikus megbeszélés során a résztvevők megállapították, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány jelentős hatással volt a piacüzemeltetéssel foglalkozó  vállalatok üzleti eredményeire. A termelői és árupiacokon a forgalom 2019-hez képest 6,3% -kal, azaz mintegy 2,5 milliárd dinárral csökken, és a mezőgazdasági termékek felvásárlásában és értékesítésében a piacok részesedése 2,71% -kal csökkent. Ennek megfelelően a szerbiai piacüzemeltető vállalatok bevételei átlagban véve 25,73%-kal voltak alacsonyabbak, a piacok kapacitásának kihasználtsága mintegy 12, a bérleti díjak megfizettetése pedig hozzávetőleg 5 százalékkal csökkent. Mindez annak a ténynek a közvetlen következménye, hogy Szerbia szerte a piacok az előző év folyamán átlagban véve legalább 30 napra bezártak, és egyes városokban és településeken a járványügyi helyzet függvényében pedig ennél jóval hosszabb ideig nem működtek.

Az egy hónapos piacbezárás még jobban rávilágított arra, hogy a kereskedelem egyéb formái folyamatosan fokozódó konkurenciát jelentenek, mert az élelmiszerboltok közben szinte egész idő alatt normálisan dolgoztak, és a bevétel csökkenése lelassította, illetve a legtöbb esetben teljesen leállította a beruházásokat és a piaci tevékenység fejlesztésére irányuló egyéb projekteket. A koronavírus-járvány következményei súlyosan érintették és anyagilag kimerítették a piacokon dolgozó termelők és árusok jelentős részét. Különösképpen vonatkozik mindez az árupiacokra, amelyek iránt, a kutatások eredményei szerint, a vásárlók érdeklődése a legnagyobb mértékben csökkent

Ezért a tematikus megbeszélés valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy mindazoknak, akik a piacokon üzleteli tevékenységet folytatnak, kiemelt feladata a vásárlás biztonságának további fokozása és a Covid-19 koronavírus-fertőzés megelőzését célzó összes intézkedés következetes végrehajtása. A piacoknak folyamatosan biztosítaniuk kell a vásárlók élelmiszerekkel és egyéb tömegfogyasztási cikkekkel való ellátását, a temelők és a piacüzemeltető vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő árusok számára pedig létfontosságú, hogy megszakítás nélkül dogozzanak.

A Szerbiai Piacok Egyesületének tagjai szerint a továbbiakban kiemelten fontos a piaci tevékenység státuszának megszilárdítása, amely A kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel összhangban  kulcsfontosságú a polgárok folyamatos élelmiszer-ellátásának szempontjából, ugyanakkor Szerbia agrárpolitikájának is szerves része.

Ez az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy biztosítani tudjuk a pénzforrásokat, amelyek lehetővé teszik az infrastrukturális beruházásokat, ugyanakkor arra ösztönzi a piacüzemeltető vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő gazdaságokat és vállalkozókat, hogy bővítsék kapacitásaikat és újításokat vezessenek be munkájukban annak érdekében, hogy a piacoknak hosszú távon legyen mit kínálniuk az egyre válogatósabb és igényesebb vásárlóknak.

Ugyanilyen fontos a piacok bemutatása és népszerűsítése, aminek során ki kell hangsúlyozni, hogy azok értékesebb élelmiszereket kínálnak a vásárlóknak, azaz helyi vagy regionális eredetű, minőségi hazai termékeket, amelyek nem szerepelnek a szupermarketek kínálatában. Mindez a kistermelők, vállalkozók és kézművesek számára is rendkívül fontos, mert termékeik már hagyományos módon könnyen, gyorsan vásárlóra találnak a termelői és árupiacokon, ahol az árujuk – elsősorban a hazai eredetű értékesebb élelmiszerek – és szolgáltatásaik népszerűsítése és reklámozása is  sokkal hatékonyabb.

A Szerbiai Piacok Egyesületének értekezletén ezúttal Zombor Város helyi önkormányzata és a Prostor Kommunális Közvállalat volt a házigazda. Az ülést követően a szerbiai piacigazgatóságok képviselői ellátogattak a felújított láncos piacra, amely Zombor központjában helyezkedik el. A 2020-es esztendő folyamán a piacot és az azt körülvevő teret teljesen rekonstruálták, az elvégzett munkálatok értéke pedig hozzávetőleg 60 millió dinárt tesz ki.