Javno nadmetanje u maju

Javno nadmetanje za izdavanje u zakup lokacija za prodaju voća, povrća, i lubenica na javnim površinama po mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice, koje su pod upravljanjem JKP “Subotičke pijace”, organizovaće se u toku maja.

Nakon raspisivanja oglas za javno nadmetanje će biti postavljen na oglasnim tablama na pijacama i na oficijelnom sajtu JKP “Subotičke pijace”, na adresi www.supijace.co.rs.