Imenovan Nadzorni odbor

Na 14. sednici, koja je održana 22. februara 2018. godine, Skupština grada Subotice donela je Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace”.

Za predsednika je imenovana Jasmina Stevanović, a za članove Karlo De Negri i Terezia Nađ. Četvorogodišnji mandat novog Nadzornog odbora počeo je 2. marta tekuće godine.