Versenyképes mezőgazdaságért projekt

A versenyképes mezőgazdaságért elnevezésű projekt keretében a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium meghirdette az idei év első nyilvános pályázati felhívását a vissza nem téritendő támogatások igénylésére. A pályázat 2021. május 5. és június 4. között lesz nyitva, ezt követően pedig az illetékesek megállapítják, kinek van joga az említett támogatásra.

Az elsődleges termelés versenyképességének megőrzésére irányuló beruházások és az elszámolható költségek fedezésére kiírt pályázatban elsősorban a zöldség, a gyümölcs, a szőlő és a virágok termelésére összpontosítottak. A versenyképes mezőgazdaságért elnevezésű projekt közvetlen kedvezményezettjei  lehetnek természetes személyek, kommerciális családi gazdaságok birtokosai, szövetkezetek, vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások.  A célcsoportba a szerbiai agrárszektor kiszolgáltatott rétegei tartoznak: a nők és a fiatal gazdálkodók a veszélyeztetett, fejletlen vagy szegény önkormányzatokban. Ez a projekt lehetőséget nyújt számukra, hogy a beruházás teljes értéke (a hozzáadottérték-adót is beleértve) 50%-ának megfelelő vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek, a további 40% -ot kereskedelmi bankok hiteléből finanszírozzák, így az önrészük mindössze 10%. Az eszközöket olyan projektek megvalósítására fordíthatják, amelyek előmozdítják a gazdaságokban folyó mezőgazdasági termelést, és ennek köszönve a gazdaságok hozzájárulnak a versenyképes mezőgazdaság fejlesztéséhez a Szerb Köztársaságban.

A versenyképes mezőgazdaságért  projekt a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium és a Világbank közös kezdeményezése, amely új finanszírozási modellt vezet be a kis és közepes mezőgazdasági termelők és vállalkozások támogatása, valamint a mezőgazdasági termelés előmozdítása és a versenyképesség növelése céljából. A projekt részére 2021-ben 20 millió eurót különítettek el. Az év végéig három nyilvános felhívást tesz közzé a minisztérium (áprilisban, júliusban és szeptemberben).

Az idei első nyilvános felhívás lefolytatására 700 000 000 dináros összeget különítettek el. Az egyedi üzleti tervben szereplő beruházások összértéke 20 000–50 000 euró lehet dinár ellenértékben kifejezve, vagyis a vissza nem térítendő támogatás minimális összege 10 00025 000 euró. A nyilvános felhívás szövege, amely tartalmazza a űrlapokat, a támogatásra való jogosultág feltételeit, a benyújtandó dokumentumok listáját, a rangsor kialakításának módját  a vonatkozó szabályzattal összhangban, a jelentkezési határidőt, valamint az egyéb dokumentumokra és további részletekre vonatkozó tájékoztatást, megtekinthető a Földművelésügyi, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján a http://www.minpolj.gov.rs/  linken, valamint az Agrárkifizetések Igazgatóságának hivatalos honlapján a http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/projekat-konkurentne-poljoprivrede-srbije/ linken . További tájékoztatást a meghirdetett nyilvános felhívással kapcsolatban e-mailben is lehet kérni az info@scap.rs címen. A Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő bérlők  a projektdokumentáció előkészítésében segítséget kérhetnek a vállalat vezetőségétől (Đuro Đaković utca 23. szám alatti központi iroda) a 024 555-013-as telefonszámon vagy e-mailben a tehnickisektor@supijace.co.rs címen.