Piacüzemeltetés a koronavírus-járvány idején

A Szerb Gazdasági Kamara 2020. október 15-én tematikus értekezlet színhelye volt.  Az értekezletet a Szerbiai Piacok Egyesülete és a Kommunális Tevékenységek Egyesületének keretében működő piaci tevékenységgel foglalkozó csoport szervezte a következő elnevezéssel: Aktuális helyzet a szerbiai piacokat üzemeltető kommunális vállalatok tevékenységében – Piacüzemeltetés a COVID-19 világjárvány diktálta körülmények között.  Az értekezlet bevezető részében a résztvevők megismerkedhettek annak a kutatásnak az eredményeivel, amelyet a Szerbiai Piacok Egyesülete folytatott a piacokat üzemeltető kommunális vállalatok tevékenysége kapcsán a folyó év áprilisától szeptemberéig tartó időszakban, a koronavírus-járvány idején. Kielemezték a biztonsági és óvintézkedéseket, amelyeket a vállalatok az árusok és a vásárlók egészségének megóvása érdekében foganatosítottak a piacokon,  a piacok kapacitásának kihasználtságát, a bevétel csökkenésének mértékét, a rendkívüli kiadásokat, a piaci bérlők számára biztosított kedvezményeket, valamint a támogatást, amelyet az egyes helyi önkormányzatok nyújtottak, amelyek az esetek többségében a piacüzemeltető vállalatok alapítói. Azt, hogy a piacok bezárása az országban kihirdetett rendkívüli állapot idején, amikor azok átlagban véve 30 napot nem üzemeltek, milyen mértékben befolyásolta a piacok tevékenységét és forgalmát, a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják. Tudniillik, 2020 első hat hónapjában a mezőgazdasági termékek forgalma Szerbia piacain 14,2% -kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva, és a mezőgazdasági termékek forgalmának összértéke a Szerb Köztársaság piacain ebben az időszakban 16,7 milliárd dinár volt, ami körülbelül 2,8 milliárd dinárral kevesebb, mint 2019-ben.

A tematikus értekezlet résztvevői, amelyen a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat is képviseltette magát, arra a következtetésre jutottak, hogy a piacok, amelyek az élelmiszerek forgalmazásának rendkívül fontos csatornái, hazánk lakosságának folyamatos friss élelmiszerekkel, zöldségekkel és gyümölcssel való ellátása szempontjából is jelentősek.  Ezt megerősíti a tény, hogy 2019-ben a mezőgazdasági termékek össz forgalmának 24,75%-a a termelői piacokhoz kapcsolódott, más szóval a mezőgazdasági, halászati és erdőipari termékek egynegyede a termelői piacokon került eladásra és felvásárlásra. Ezért a szerbiai piacokat üzemeltető kommunális vállalatok a megelőző intézkedések következetes alkalmazását és a biztonságos vásárlás feltételeinek további  javítását tekintik elsődleges feladatuknak a koronavírus-járvány idején.

A Szerbiai Piacok Egyesülete együttműködésben Szerb Gazdasági Kamarával az elkövetkező időszakban azon dolgozik, hogy fokozza az együttműködést az illetékes állami és helyi önkormányzati szervekkel azzal a céllal, hogy a piacok látogatói megszokott helyükön tudják beszerezni az alapvető élelmiszereket a járvány idején is.