Kivonat a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásából

A Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő, bejegyzett mezőgazdasági birtokkal rendelkező személyeknek  a lehető legrövidebb határidőn belül be kell nyújtania a vállalat igazgatóságának (Đuro Đaković u. 23/I) ) a gazdaság 2020. évi státuszáról szóló dokumentációt. A Kereskedelemről szóló törvénnyel összhangban a Szabadkai Piacok KKV köteles biztosítani, hogy “a piaci értékesítést kereskedők végezzék”. A gazdaságok esetében ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságot szabályozó rendeletekkel összhangban a nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelők a nyilvántartásban megjelölt termékeket árusíthatják.

Gazdaságok esetében a státuszt igazoló okirat a mezőgazdasági birtokok nyilvántartása alapján a Pénzügyminisztérium és a Kincstári Igazgatóság helyi kirendeltsége által kiadott bizonylat. A mezőgazdasági birtokok tulajdonosai csak saját termékeiket értékesíthetik a piacon.