Hogyan legalizáljuk a méztermelést?

Tavaly augusztusban hatályba lépett az állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalmazására szolgáló létesítmények nyilvántartásba vételéről, illetve engedélyeztetéséről szóló szabályzat, amely a méhészek számára is kötelezővé teszi a regisztrációt, de lényegesen megkönnyíti azt. Mivel a méz a piacok gazdag árukínálatának egyik fontos eleme, a Közlöny mai számában röviden áttekintjük a regisztrációra vonatkozó szabályokat, valamint a méz kinyerését és értékesítését szabályozó törvényes előírásokat.

A Szerbiai Méhész Szervezetek Szövetsége. amelynek tagja a szabadkai Méhecske Méhész Egyesület is, évekig harcolt azért, hogy kedvezőbb feltételeket biztosítson a méztermelés nyilvántartásba vételét illetően, és hasonlóan sok energiát fektet abba, hogy megőrizze ennek a terméknek a piaci státuszát, fejlessze és védje a hazai méztermelést. Az új szabályzat szerint a méz előállításának helye egyértelműen  „az a létesítmény, amelyben a mézet és más méhészeti termékeket előállíttják”. Ez egy „nyilvántartásba vett létesítmény, amelyben a mézet és a termelő saját méhészetéből származó egyéb méhészeti termékeket összegyűjtik, pörgetik, töltik, csomagolják, tárolják és forgalmazzák”.

A korábbi előírásoktól eltérően az új szabályzat egyértelműen különválasztja a nyilvántartott és az engedélyezett létesítmények fogalmát. Tudniillik, 2019. augusztusáig ezeket a létesítményeket csupán “engedélyezték” az illetékes hatóságok,  ami annyit jelent, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium külön bizottsága a termelés helyén, tehát a termeléssel foglalkozó vállalatban, vállalkozónál vagy  méhésznél győződött meg a termelési feltételekről. Az új szabályzás szerint a méhész a saját gazdaságában levő termelő létesítmény feletti tulajdonjoga vagy használati joga alapján kérheti annak nyilvántartásba vételét mézüzemként méz és más méhészeti termékek elsődleges előállítása céljából. Ennek érdekében a méhésznek regisztrálnia kell a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásában, ami alapfeltétele annak, hogy kérelmezze a mézüzem nyilvántartásba vételét a Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Minisztérium illetékes hivatalánál.  

Amennyiben a kérelmező űrlapot szabályosan kitölti,  a nyilvántartásba vétel automatikusan megtörténik, és a méhész saját nyilvántartási számot kap, amelyet fel kell tüntetnie a mézes üvegek címkéjén,  így törvényes keretek között forgalmazhatja termékét a piacon.

A nyilvántartási szám ugyanis ugyanolyan státusszal rendelkezik, mint az eddigi állategészségügyi ellenőrző szám, közismert nevén RS-szám. A nyilvánartási szám és az állategészségügyi szám ma már teljesen egyenrangú a piacon.

A nyilvántartásba vételt követően az illetékes hivatal képviselői legfeljebb három hónapon belül hatósági ellenőrzést végeznek a méhésznél, felmérik, hogy a mézüzem megfelel-e az állategészségügyi és egészségügyi követelményeknek, illetve ellenőrzik az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó általános és különleges feltételeket, amelyeket a 2010-es Élelmiszer higiéniai szabályzat előír. A Szerbiai Méhész Szervezetek Szövetségének hivatalos weboldalán található bejegyzésekből ítélve a méhészek nagyon elégedettek az új szabályzattal, mert az illetékes hatóság számos eljárást módosított és egyszerűsített. A nyilvántartásba vétel kötelező, de olyan mértékben egyszerűsödött, hogy nem jelenthet problémát egyetlen méhész számára sem.

Az állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalmazására szolgáló létesítmények nyilvántartásba vételéről, illetve engedélyeztetéséről szóló szabályzat szeint a méz és egyéb méhészeti produktumok, valamint ezek keverékei mezőgazdasági termékeknek minősülnek, amelyek kinyerését a termelő végezheti a saját háztartásán belül rendelkezésre álló, megfelelő helyiségben.  Amennyiben ez a létesítmény (helyiség) higiénikus és védett a kártevőktől, a méhészeti végtermékek előállítására és csomagolására is alkalmas. 

Nincs szükség külön vizesblokkra sem, ha a létesítményen, azaz a háztartáson belül már van olyan, amely megfelel az egészségügyi követelményeknek.

Egyszóval amellett, hogy  a regisztrációs eljárás jóval egyszerűbb lett, a méhészeknek lehetőségük van arra is, hogy háztartásukat a méztermelés feltételeivel összhangban alakítsák ki, és így jelentős mértékben csökkentsék a létesítményekbe történő befektetéseket.