Az új kor szabadkai piaca

A sikeres üzletvitel elengedhetetlen előfeltétele, hogy alkalmazkodjunk a gyors, intenzív gazdasági és társadalmi változásokhoz. Mindez természetesen a termelői piacokra is vonatkozik, amelyek manapság kénytelenek felvenni a versenyt a szupermarketek „zöldségpiacaival”, amelyek lényegesen más feltételek mellett kínálják a vásárlóknak az élelmiszereket, többek között a friss zöldségféléket és gyümölcsöt. A zárt, légkondicionált és jól felszerelt árusító csarnokok, nagy, ingyenes parkolók, egész napos munkaidő, halasztott fizetési lehetőségek és nagy költségvetésű reklámkampányok útján meghirdetett számos egyéb előny nap mint nap a különböző életkorú vásárlók tömegét vonzza a szupermarketekbe. Ezért a piacigazgatóságoknak és árusoknak figyelembe kell venniük a modern kor vásárlóinak megváltozott igényeit és szokásait, és elsősorban azt kell hangsúlyozniuk, ami a piacokat évszázadok óta jellemzi, jelesül hogy a termelői piac olyan hely, ahol a vásárlók friss élelmiszereket vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Dejan Ljubisavljević igazgatóval az új kor piacairól és a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat fejlesztési terveiről beszélgettünk .

Hány vállalkozó és mezőgazdasági termelő dolgozik a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacokon, és mennyire fontosak a piacok a szabadkai polgárok rendszeres ellátásában friss élelmiszerekkel és egyéb tömegfogyasztási cikkekkel?

– Mintegy 900 állandó és 100-200 olyan bérlőnk van, akik csak egy-egy idényben igénylik szolgáltatásainkat.  Legtöbbjüknek mezőgazdasági birtoka van a régióban, és friss gyümölcsöt és zöldségeket forgalmaznak Szabadka termelői piacain. Az elemzések során, amelyeket a fejlesztési tervek és az új létesítmények ötletterveinek kidolgozáskor végeztünk, kimutattuk, hogy a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok évente mintegy 10 millió euró forgalmat bonyolítanak, amelynek körülbelül 70% -a Tejpiac forgalmából származik. Termelői piacainkon naponta mintegy ezer család dolgozik, és legkevesebb háromezer ember számára biztosítják a megélhetést. Becslésünk szerint a piaci szolgáltatások megfizettetéséből és a piaci forgalomból származó  bevételből a különféle adók és járulékok révén évente mintegy 1 millió 350 ezer eurót fizetünk be a Szerb Köztársaság költségvetésébe. Emellett ha tudjuk, hogy a szabadkaiak több mint 50% -a rendszeresen vagy alkalmanként vásárol friss élelmiszert a Tejpiacon, amely a legnagyobb és legforgalmasabb városi piac, egészen más képet kapunk a piacokról és azok fontosságáról. Kötelességünk, hogy figyeljünk mind az eladók, mind a vásárlók érdekeire a piacokon, és ezek a mutatók nagyon értékesek számunkra, mert segítségükkel olyan módszereket alakítunk ki, amelyek segítenek megőrizni és fejleszteni ezeket az eladási felületeket –  nyilatkozta  Dejan Ljubisavljević.

Nézete szerint milyen helyzetben vannak jelenleg a szabadkai piacok?

 – Tudjuk, melyek a piacok előnyei, és úgy gondoljuk, hogy nagy fejlesztési lehetőséggel rendelkeznek. A Szabadkai Piacok KKV fejlesztési terveinek is ez a felismerés képezi az alapját. Sajnos meg kell jegyeznünk, hogy Szabadka legtöbb piacába évek óta nem eszközöltek befektetéseket, és a közelmúltig fel sem merült annak a lehetősége, hogy komoly fejlesztési terveket készítsünk, mert a Tejpiac, a Tesla-telepi Piac és a Vasutas telepi Piac területe nem képezte a részletes városrendezési terv részét. Annak köszönve, hogy a helyi önkormányzattal sikerült egyetértésre jutnunk és megfelelő együttműködést kialakítanunk, a problémák egy része megoldódott az év első kilenc hónapjában. Ezzel párhuzamosan egész sor egyéb munkát is végeztünk, így az év végére elkészülünk az ötlettervvel és a tervdokumentációval, amelynek alapján majd a Jakab és Komor téri új városi piac és a Tesla-telepi Piac megújul.

A közvélemény figyelmét elsősorban a Jakab és Komor téri Tejpiac felújítása keltette fel. Elégedett a nemrégiben elkészült új városi piac ötlettervvével?

– Egyszerre jelent előnyt és kötelezettséget, ha egy városban ilyen helyen van piac, ezért a helyi önkormányzat támogatásával az ötletterv kidolgozásába egy különféle szakterületeket képviselő szakértőkből álló csoportot vontunk be, akik tudásukkal és tapasztalataikkal járultak hozzá ahhoz, hogy jó megoldás szülessen. Nagyon elégedett vagyok ennek a csapatmunkának az eredményeivel, mert egy nagy és rendkívül igényes vállalkozásról van szó. Elsősorban azért, mert a jelenlegi Tejpiacon számos infrastrukturális problémával kell szembesülnünk, amelyeket az új piac építése során mindenképp meg kell oldanunk. Eközben állandóan arra fókuszáltunk, hogy egy olyan létesítményt tervezzünk, amely jellegzetes pontja lesz a városnak, ahova az emberek nem csupán azért járnak majd, hogy bevásároljanak, hanem azért is, hogy találkozzanak és elbeszélgessenek ismerőseikkel. Ugyanakkor kinézetével és építészeti megoldásaival illeszkednie kell a környező épületek és műemlékek közé, közben pedig funkcionálisnak, gazdaságosnak és vonzónak is kell lennie.   Célunk, hogy egy olyan korszerű piaccsarnokot építsünk, amely Szabadka polgárait megfelelő módon látja el különféle élelmiszerekkel. Ugyanakkor a jövőbeni városi piac olyan hely lesz, amely a helyi termelőket és termékeket helyezi előtérbe, és értékesebb élelmiszereket, gasztronómiai különlegességeket, bort, pálinkát, kézműves termékeket és ajándéktárgyakat kínál a vásárlóknak.

Egyszóval látványos hely, amely olyan tartalmakat kínál, amelyek olyan társasági központtá és elkerülhetetlen idegenforgalmi célponttá teszik, amelyet a városunkba érkező vendégek is örömmel látogatnak. 

Mi a következő lépés?

– Az év végéig el kell készülnie a tervdokumentációnak, azután megvizsgáljuk az új piac építésének különböző finanszírozási lehetőségeit.  Bár jelenleg nem állnak rendelkezésünkre pontos számítások, mindenki számára egyértelmű, hogy nagy, kapitális beruházásról van szó, amely meghaladja a Szabadkai Piacok KKV pénzügyi lehetőségeit. A város támogat bennünket, ezért hiszem, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve megtaláljuk a módját annak, hogy biztosítsuk a szükséges anyagi eszközöket. Addig végezzük munkánkat és bemutatjuk az ötlettervet a nyilvánosságnak. Sok munkánk van még a bérlőinknek nyújtott szolgáltatásaink terén is. Azt tervezzük, hogy velük még aktívabb együttműködést alakítunk ki, hogy segítsünk nekik felismerni az új városi piac koncepcióját, hogy készen álljanak arra, hogy kínálatukat összehangolják az új piac nyújtotta lehetőségekkel és a vásárlók igényeivel.

Tudja-e, mennyi idő alatt kellene elkészülnie az új piacnak, és hogyan fog a piac működni az építkezés idején?

 – Erre a kérdésre még meg kell találnunk a legjobb választ. Tudjuk, hogy a bérlőket a kérdéses időszakban nem hagyhatjuk bevétel nélkül, a polgárok számára is biztosítanunk kell a lehetőséget, hogy bevásároljanak, és vállalatunk is nagy mértékben támaszkodik a Tejpiacból befolyt bevételre. Kétségtelen, hogy az új piacot a lehető legrövidebb időn belül fel kell építeni és meg kell találnunk annak a módját, hogy a bérlők számára másik helyet biztosítsunk ahhoz, hogy tevékenységüket továbbra is folytassák. Ezt a kérdést felelősségteljesen kezeljük, már hónapok óta dolgozunk a megoldáson, és számos lehetőséget mérlegelünk  – foglalja össze Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója.

TESLA TELEP

– A Tesla-telepi Piac felújításának ötlettervén is dolgozunk – mondja Dejan Ljubisavljević.  

– Igyekszünk figyelemmel kísérni a város ezen részének fejlődését, így egy modern, zárt piac felépítését tervezzük a meglevő helyén, amely a bérlők és a vásárlók számára is megfelelő feltételeket biztosít. Számos problémát szeretnénk véglegesen megoldani, például a telken levő illegális létesítmények sorsáról is döntenünk kell, parkolóhelyeket kell létrehoznunk, stb. –Egyelőre elmondhatom, hogy azt tervezzük, hogy a Partizán bázisok utca mentén olyan üzlethelyiségeket építünk, amelyek tovább tudnak majd nyitva tartani, és a piacon szeretnénk modern, különféle élelmiszerek és tömegfogyasztási cikkek árusítására alkalmas új pultokat elhelyezni.

AZ ÚJ VÁROSI PIAC MŰSZAKI JELLEMZŐI

A Jakab és Komor téri új városi piac ötlettervét az újvidéki AG-UNS ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКI INSTITUT cég készítette. A teljes létesítmény három zónára (egységre) van felosztva, amelyeket zárt folyosók, átjárók kötnek össze. A létesítmény teljes, használatra alkalmas alapterülete 5,028, 48 m2.

I. zóna

Az I. zóna (egység) kereskedelmi és vendéglátóipari (F + 1 szint) egység, és az általa kínált tartalmakat úgy tervezték, hogy minél több fogyasztót vonzzon.  Az egység földszinti részére pultokat terveztek, amelyek virág, étel, sütemény, csemegék, savanyúság, fűszerek, gabonafélék árusítására, étel- és italkóstolásra, illetve termékbemutatók bemutatók és különféle rendezvények megtartására alkalmasak.

Ennek az egységnek a főbejárata egy fedett platóra néz, amely mellett a kirakatban virágbolt található. A földszint egységes, nyílt felület különálló árusító „szigetekkel”,  amelyek az értékesítésen kívül termékkóstolók rendezésére is alkalmasak, és arra is kínálnak lehetőséget, hogy a vásárlók ideiglenesen  hosszabb ideig itt tartózkodjanak, üldögéljenek. Az északkeleti oldalon levő üveg homlokzat mentén asztalokat és bárpultokat helyeztek el a Zsinagógára  és környékére nyíló kilátással.  A bejárat feletti emeleten, amelyet galériaszerűen alakítottak ki, egy étterem helyezkedik el az épület délkeleti oldalán levő nyitott terasszal az áru kirakodására szolgáló plató felett. Ebben az egységben 41 árusító és degusztációs pult számára van hely. 

II. zóna

A II. zóna (földszint) az állati eredetű termékek értékesítésére szolgál. Az ebben a zónában elhelyezett árusító felületek (szigetek) tojás, réteslapok, sajt, hús, húskészítmények és hal árusítására szolgálnak. Az illatszűrő mentén az I. köztes zóna irányában tejhűtő tartályokat terveztek elhelyezni a friss tej árusításához, a II. köztes zóna irányában pedig hús és hal kóstolására és értékesítésére alkalmas árusító felületeket (szigeteket). A második köztes zónához vezető átjárónál konténer-tároló területet terveztek. Ebben a zónában összesen 53 árusító és degusztációs pult számára van hely.

III. zóna

A III. zónában (földszint) helyezték el a tervezők a zöldségpiacot. A hely és az értékesítési kapacitás szempontjából ez az új piac legnagyobb egysége, elsősorban gyümölcs és zöldségfélék értékesítésére szolgál. Ebben a zónában összesen 93 árusító és degusztációs pult számára van hely.  

Köztes  zónák

A három köztes zónában (F + 1 szint) alakították ki a vizesblokkokat a vásárlók és az árusok számára, a tárolókat, itt helyezték el az ellenőrző mérlegeket, itt találhatók az irodahelyiségek,  a biztonsági kamerarendszer irányítására szolgáló helyiség  és az egyéb gazdasági vagy műszaki helyiségek is. Az első köztes zóna földszintjén trafik, pénzváltó és bankautomata található. A harmadik köztes zóna emeleti részén folyosóval ellátott hűtőkamrák vannak kialakítva, itt helyezték el a teherfelvonót és egy tárolóhelyiséget, valamint egy vendéglő számára is van hely, amelynek teraszán kerthelyiséget lehet kialakítani.