A termelői piacokba befektetni prioritás

A jelenlegi feltételek mellett, amikor a kereskedelem egyéb formái állandó versengésre késztetik a piacokat és árusokat, kivételesen fontos, hogy a piacigazgatóságok befektetéseket eszközöljenek a piacok infrastruktúrájának és műszaki feltételeinek korszerűsítésébe. A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat fejlesztési terveiben is kiemelten fontos szempont, hogy a piacoknak felszereltségük, kinézetük és vonzó árukínálatuk tekintetében alkalmazkodniuk kell a kor követelményeihez. Ugyanakkor az is fontos, hogy a hagyomány elemeit és a piaci kereskedelem sajátos jellegét is megőrizzék. Amellett, hogy a lakosság a termelői piacokon szerzi be a friss élelmiszereket, ezek a bevásárló helyek a turisztikai kínálat szempontjából is fontosak.

Sok munka vár ránk – mondja beszélgetésünk kezdetén Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója. – A vállalat fejlesztési projektjeinek legfontosabb része a Tejpiac és a Tesla telepi piac felújítása, valamint a Nagybani Piac kihelyezése a Mirko Bogović utcából. Ahhoz azonban, hogy ezeket a terveket megvalósítsuk, évek óta fennálló problémákat kell megoldanunk. Példának okául a földterület, amelyen a központi városi piac áll, még mindig nem piactérként szerepel a városrendezési tervekben, a Nagybani Piac pedig eleve egy ideiglenesnek szánt, a szükséges feltételeket nélkülöző helyen fekszik, szinte a város szívében. Igyekszünk egyenként megoldani a problémákat. Ennek eredményeképpen a Tesla telepi piacot idén januárban sikerült teljes mértékben legalizálnunk azon a parcellán, ahol elhelyezkedik és működik, így most már hozzáláthatunk a felújítására vonatkozó ötletterv kidolgozásához, amely majd utóbb a projektdokumentáció alapjául szolgál.

A felújítás tervének kidolgozása folyamán kikérik a vásárlók véleményét is?

 – Természetesen. A Tesla telepi piacon már megkérdeztük a bérlőinket. Bár régebb óta tudjuk, hogy egész sor problémával kell szembenézniük, a véleményüknek köszönve most egyértelműbb számunkra, mit kell elsősorban szem előtt tartanunk a piac felújítására vonatkozó terv kidolgozásakor. A piactéren nem megfelelő a kivilágítás, nincs, ami megvédje az árusokat és vásárlókat az időjárás viszontagságaitól, és kétségtelenül nagy szükség van egy rendezett parkolóra. Sokat segített az árusok véleménye, miszerint a piac nyitva tartása tekintetében is alkalmazkodnunk kell a vásárlók megváltozott igényeihez. Szerintük az új üzlethelyiségeket a Partizán bázisok utca mentén kellene létrehoznunk, mert így jól látható helyen lennének, és a bérlők csak a piacon kívülről tudnák őket kinyitni, így tovább tudnának nyitva tartani. Alaposan megvitatunk minden észrevételt, és igyekszünk minden pozitív javaslatot beépíteni a piac felújításának ötlettervébe.  Meggyőződésem, hogy rövidesen elkészülünk a tervvel, majd sikerrel pályázunk a tervezett munkálatokhoz szükséges pénzeszközökre. 

Milyen támogatásra számít a fejlesztési tervek megvalósításában?

– A legnagyobb támogatást a helyi önkormányzat biztosítja, amely a vállalat alapítója. Nyilvánvaló, hogy a Szabadkai Piacoknak nincs meg a szükséges anyagi potenciálja az ilyen nagy beruházásokhoz. Ez különösen a Tejpiac helyreállítására érvényes, amely a legtöbb pénzeszközt igénylő tétele minden fejlesztési tervünknek.  A mi feladatunk, hogy részletesen kidolgozzuk az ötleteket, és a helyi önkormányzat támogatásával megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy a szóban forgó projekteket  megvalósítsuk. A Tejpiac esetében ez elsősorban a városrendezési feltételekre vonatkozik, amelyek prioritást jelentenek a jelenlegi szakaszban, és ebben a tekintetben az önkormányzat teljes támogatását élvezzük, mert egyetértünk abban, hogy a piacok rendkívül fontos szerepet töltenek be a zavartalan élelmiszer-ellátásban. A termelői piacokon Szabadka lakosai mindig friss élelmiszereket tudnak vásárolni. Ugyanakkor tudjuk, hogy azáltal, hogy befektetünk a piacok korszerűsítésébe, biztosítjuk a megélhetést a közel 800 piaci bérlőnk és családtagjaik számára, akik mindennap a piacokon dolgoznak.

Létezik már világos elképzelés arról, hogyan kellene a Tejpiacnak kinéznie a felújítás után? –Tudjuk, hogy korszerű, jól felszerelt piacra van szükségünk, amely kinézetében beleillik a környezetbe, amelyben elhelyezkedik, harmonizál a közvetlen közelében levő épületekkel, például a Zsinagógával  és a Városi Múzeummal. Egyértelmű számunkra az is, hogy a felújítási tervnek megoldást kell találnia a piac áruellátására, a vásárlók és árusok számára egyaránt fontos parkoló kialakítására, és még egy egész sor más kérdésre.  A felsorolt tényezők egyformán jelentősek abból a szempontból, hogy lehetővé teszik a vásárlók számára a minőségi, friss, falusi gazdaságokban előállított termékek beszerzését, ugyanakkor pedig tetszetős módon mutatják be a városunkba látogató vendégeknek és turistáknak a helyi gasztronómiai specialitásokat, kézműipari termékeket és hasonló árucikkeket hozzájárulva Szabadka és környéke turisztikai kínálatának gazdagításához.   

Mennyire biztos, hogy a Nagybani Piacot elkötöztetik jelenlegi helyéről?

– Tárgyaltunk a városi közigazgatással a Nagybani Piacról, és arra következtetésre jutottunk, hogy a Mirko Bogović utcában levő piac nincs a megfelelő helyen. A nagy teherkocsik nem tudják megközelíteni, és egy egész sor olyan feltételt nélkülöz, amelyek elengedhetetlenek a friss gyümölcs és zöldségek nagybani árusításához. Az egyik javaslat szerint a piacot a kisbajmoki  ipari zónába kellene áthelyezni, egy másik szerint pedig a második kaszárnya területére. Véleményem szerint az egykori kaszárnya területe jobb megoldás lenne, mert a nagybanin árusító bérlőinknek mintegy 70 százaléka Hajdújárás és Palics irányából érkezik, így rövidebb utat kellene megtenniük, a piac pedig olyan helyre kerülne, amely az infrastruktúra szempontjából már felszerelt, így a kezdeti befektetések kisebbek lennének. Másrészt a város szívében így felszabadulna egy parcella, amelyet más célra lehetne felhasználni – zárta a beszélgetést Dejan Ljubisavljević.