A hulladékot rendszeresen el kell távolítani

Április elejétől a Szabadkai Piacok KKV szigorítja a napi higiéniai feltételek betartását a Tejpiacon. A cél az, hogy a piac teljes területe tiszta és rendezett legyen, így biztosítsa a vásárlók számára a zavartalan, biztonságos vásárlást. Ennek érdekében a tisztaságfelügyelő a nyitva tartás során körbejárja az árusítóhelyeket azzal a céllal, hogy az árusokkal együtt minél hatékonyabban eltávolítsák az eladás során felgyülemlett hulladékot.  

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri a bérlőket, hogy támogassák ezt az újítást, és segítsék a tisztaságfelügyelő munkáját azzal, hogy az eladás során felgyülemlett hulladékot mielőbb bedobják a mozgó konténerekbe, hogy a teljes árusítóhely, különösen a gyümölcsös és zöldséges pultok környéke, mindig tiszta és rendezett legyen.

A higiénia fenntartásának módját a termelői piacokon A piacok igazgatásáról szóló határozat szabályozza, amelyet Szabadka város közgyűlése fogadott el az elmúlt év végén.  A határozat a piaci kereskedelemben részt vevők számára kötelező érvényű, de egyben a sikeres kereskedelem előfeltétele is, mert csak a tiszta, rendezett piacok számíthatnak a vásárlók bizalmára.

A szóban forgó határozat értelmében többek között tilos szétdobálni vagy a piaci szeméttárolón kívül lerakni a szemetet, illetve bármilyen módon szennyezni a piac területét (például gyümölcs és zöldség tisztításával a pultok mellett, folyadékok kiöntésével).  Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.

Higiéniáról lévén szó, a határozat előírja, hogy az árusok kötelesek az árusítóhelyen megfelelő öltözéket viselni, amely megfelel az egészségügyi követelményeknek , valamint azt, hogy a helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot, göngyöleganyagot és egyéb szemetet az üzemeletető által biztosított konténerekbe lerakni.   Emellett a munkaidő végén, illetve a piac zárásakor az árusok kötelesek elhagyni az árusítóhelyeket és eltakarítani a megmaradt árut. A piac zárása után a pultokon és a piac területén maradt árut, amely akadályozza a takarítást, a Szabadkai Piacok KKV takarító személyzete eltávolítja és elszállítja a szemétlerakóba.

A fent említettek mellett a határozat többi rendelkezése egyformány érvényes minden piacra, amely a Szabadkai Piacok KKV igazgatása alatt áll, és amennyiben a bérlők megszegik őket, a vállalat felbonthatja a velük megkötött bérleti szerződést.

Mivel a higiénia fenntartása mind a bérlők, mind pedig a piacigazgatás közös érdeke, a Szabadkai Piacok KKV további lépéseket tesz ezen a téren. Tervei között szerepel, hogy biztosítsa a szelektív szemétgyűjtéshez és újrahasznosításhoz szükséges feltételeket.